18. 2. 2010

WebArchiv a nepochopitelný pohled na počítačové hry

UPDATE: Nakonec se ukázalo, že jsem špatně pochopil, jak jsou kriteria výběru nastavená. Takže tento článek ignorovat a hurá k rozuzlení!

Během psaní tohoto blogu jsem se několikrát zahrával s myšlenkou, že některé z mých textů by si možná zasloužili širší uveřejnění mimo rámec tohoto osobního média. Z velké míry v tom hraje roli moje přesvědčení o důležitosti počítačových her, jako média, dále mne pak v tom utvrzuje moje životní poslání. A nebudeme si namlouvat, že jistý egoismus rovněž má svůj podíl na tom, že jsem si vnitřně přál, abych někdy v budoucnosti byl například v Českém Webovém Archivu - ne nepodobně, jako můj kamarád Vojta se svým "blogem" o grafologii.

Takže jsem si dneska řekl, že materiálu je spousta a že by se s tím mohlo něco dělat. Zavítal jsem tedy na stránky WebArchivu a začetl se:

WebArchiv je digitální archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a cÚstavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Pro archivaci webu jsou využívány nástroje vyvinuté organizací Internet Archive, resp. konsorciem IIPC (International Internet Preservation Consortium). Od roku 2007 je členem IIPC i WebArchiv.

Proč archivovat web?

* Potřeba zachránit netištěné dokumenty kulturní, umělecké a historické hodnoty pro další generace...

Dobře. S trochou té namyšlenosti jsem se prokliknul na registrační formulář s žádostí o zařazení do archivu. Zde jsem však byl nemile překvapen:

Do výběrových sklizní nespadají: počítačové hry, internetové obchody, firemní weby, nabídkové katalogy, intranety, osobní weblogy (bez vědecké či kulturní hodnoty), portály shromažďující obsah z jiných zdrojů, rozhlasové a televizní vysílání, atd.

Přišel čas spolknout hořkou pilulku. Jasně, uznávám, že po nějaké smysluplnější diskuzi bychom došli k upřímnému závěru, že jenom komický zlomek mnou vyplozených textů má vědeckou či kulturní hodnotu. Co mne ale doopravdy rozrušilo, je postavení počítačových her na nejprvnější místo v seznamu nevhodných témat k archivaci. Co to má znamenat?

Připadá mi velice smutné, že zrovna instituce, zabývající se zpracováním elektronických médií, tak ostře odsuzuje jeden z největších oborů elektronických médií vůbec. Rozumím tomu, že současná česká herní žurnalistika skutečně nenapovídá svou kvalitou o tom, že by mělo jít o něco k archivaci, leč na druhou stranu je podle mne jednoznačně chybou, odsoudit téma, jako celek.

Zpátečnické myšlení, že forma zábavy se nedají považovat za kulturní dědictví, jak tedy chápu postoj WebArchivu, mi přijde alarmující. (Nejen) humor je vážná věc, jak správně řekl Miroslav Horníček, hlavní postava prvního interaktivního filmu na světě "Člověk a jeho dům". Probuďte se a ne jenom kvůli mému fňukání. FFFilm považuji za pokrok, ale je to málo.

UPDATE: Nakonec se ukázalo, že jsem špatně pochopil, jak jsou kriteria výběru nastavená. Takže tento článek ignorovat a hurá k rozuzlení!