20. 9. 2011

Chucpe 3.72


Nikdy jsem se moc nevyznal v právních ujednáních. Je to na jednu stranu moje blbost, že jsem líný pročítat desítky stránek nějakého EULA ujednání. Na stranu druhou často dojdeme k tomu, že mnohá tato obecná ujednání jsou v přímém rozporu se zákony země, kde přebýváme, což vylučuje aplikovatelnost. Zkrátka je to právnické mumbo-jumbo, které si nevšímáme, jelikož nám v praxi "stejně nic nehrozí". Bohužel, občas padne kosa na kámen a tak jsme svědky právních kliček, jako třeba "žádná odpověď na nabídku znamená, že zákazník souhlasí s využitím nabídky", jak jsme byli svědky praktiky některých telefonních operátorů. Anebo se někomu podaří proniknout skrz nevalné zabezpečení databáze a vytáhne relativně citlivá data zákazníků, které se pak objeví volně dostupná ke stažení. Jsou to velice smutné věci a něco by se s nimi mělo dělat. Jednak by se měla změnit legislativa a všeobecná ujednání. Druhak by se mělo změnit zabezpečení tak, aby průnik do databáze nebyl tak snadný. To dává smysl. V případě SONY si to dovolili svobodně pochopit po svém.SONY nás v rámci svých online služeb brzy oblaží novou verzí licenčního ujednání, na kterém si lidé nelíní pročítat to všechno všimli několik bodů, které jsou slušně řečeno kontroverzní. Říkejte si klidně, že jsem SONY hater. Ale jsou věci, před kterými bych nerad zavíral oči. A praktiky SONY k tomu patří.

Pro připomenutí uvedu, že jsem sympatizantem útoku hackerů na SONY servery a to z toho prostého důvodu, že jsem přesvědčen, že SONY jako společnost překročila hranici mezi ochranou vlastních zájmů a omrdáváním vlastních zákazníků. Bohužel, z legislativního hlediska je SONY v právu. Morálně jsou představitelé dna žumpy, arogancí předčili tolik populárně nenáviděný Microsoft. To je ovšem relativní minulost, že? SONY se z útoků poučilo, změnilo svůj morální postoj k zákonům a zásadně vylepšilo zabezpečení pro budoucnost. Anebo to udělali zcela naopak.

Bé je správně. SONY se rozhodlo jít cestou nejmenšího odporu a podle mne tím nádherně redefinovali pojem chucpe. Doposud jsem říkal historku na vysvětlenou o tom, jak otcovrah a matkovrah žádá u soudu shovívavost, neboť jest sirotkem. Ode dneška budu říkat historku o tom, jak SONY v reakci na únik soukromých informací nutí své zákazníky vzdát se možnosti žaloby. Vážně.

Na celém světě se najde celá řada fanatických fanoušků, kteří s otevřenou náručí vítají každé omezení služeb, jelikož věří tomu, že "je to pro jejich dobro a bezpečnost". Ne, výjimečně nemluvím o fanoušcích firmy Apple, mám na mysli fanoušky SONY. Ti nyní dostali nové sousto. Zkousnou ho?

Nejpodstatnější věcí je v části 15 tato věta: The consumer is required to waive their right to sue, to participate in a class action lawsuit, or to appeal. Tu můžeme volně přeložit jako "Zákazník se musí vzdát možnosti žalovat SONY". V kontextu se tím SONY kryje pro další případ úniku citlivých informací. Pokud někdo získá údaje o vaší kreditce (a jak víme, tak SONY ve svých databází ještě nedávno měla informace uložené v plaintextu a to včetně CVV kódu) ze SONY serverů, nesmíte je žalovat. Úžasný přístup k věci, to je konečné řešení.

Obhájci SONY mohou pokojně dále tvrdit, že tato společnost má plné právo si do podmínek o používání vložit jakoukoli podmínku, jelikož si tím kryje své vlastní zájmy. Ve světle této logiky nemám výhrad. Ale právě nyní je více než kdykoli předtím zřejmé, jakou cenu za to potenciálně poškozený zákazník platí. O jaký ojeb našich citlivých zadnic jde. Vzpomínáte si na slavné klanění SONY bossů, jako omluvu za "potíže"? Určitě ano. A vzpomínáte si, že by osvětlili, jaké kroky podnikli k lepšímu zabezpečení svých serverů, služeb a hardwaru? Určitě ne. I když je mi jasné, že zrovna zabezpečení je citlivé téma, o kterém se nedá otevřeně hovořit, čekal bych více, než jen "už se to nestane, slibujeme čestné pyjonýrské".

Pravda je taková, že v praxi, v naší životní realitě, se nás nějaké licenční ujednání těžko reálně dotknou. Jsem si vědom, že podobnou klauzuli používá v licenčního ujednáních mnoho jiných společností. SONY je výjimečné právě a jedině svou drzostí, že po tak velké průseru, místo toho, aby kryli zájmy svých zákazníků, otevřeně kryje pouze svoje zadky. A své platící živitele nechává otevřeně na ocet. Nepovažuji to za korektní. Ba co víc - domnívám se, ža tato zdánlivě nevýznamná klauzule spustí další vlnu hackerských útoků. A budu je opět morálně podporovat, jelikož SONY překročila hranice slušného a seriózního chování více, než kdykoliv předtím.

Jen naprosté minimum zákazníků, pod hranicí desetiny promile, se stane obětí reálného útoku například na soukromá data. Avšak je naprosto vyloučeno, abychom SONY donekonečna obhajovali. Zde již není prostor pro omluvu či logické vysvětlení, které by i ta nejzaslepenější ovce mohla nevidět. Anebo ano?

Je to přece S.E.N.

P.S.: A to se nevyjadřuji k pronájmu softwaru - tedy že zaplatíte za hru a když se SONY rozhodne ji stáhnout, přijdete o ni. Smolík prostě.